Про центр

Науково-дослідницький центр дослідження релігій (далі – Центр) є структурним підрозділом Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (далі – Університету) і діє на базі Інституту філософської освіти і науки.

Центр у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», Положенням про дослідницький університет, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року №163, наказом МОН України № 631 від 01.11.2005 р., Статутом університету та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують наукову діяльність, а також Положенням Науково-дослідницького центру дослідження релігій.

Основними напрямами діяльності Центру є:

  • науково-дослідний;
  • науково-методичний;
  • інноваційний.

Обов'язки Центру:

  • визначати стратегічну мету і завдання, спрямовані на досягнення відповідних цілей соціально-економічного розвитку Університету;
  • визначати теми досліджень, науково-дослідних робіт та план роботи Центру на рік;
  • формувати творчий колектив науковців;
  • брати активну участь у конкурсах, конференціях, симпозіумах, круглих столах;
  • розвивати сучасні форми висвітлення діяльності Центру;
  • забезпечувати залучення коштів на функціонування Центру.

Центр розробляє положення, плани, інструкції, ініціює укладення договорів про співпрацю з науковими установами, навчальними закладами, органами державного управління та виробництвами з проблем дослідження.

За результатами діяльності Центру організовується видавництво монографій, навчально-методичних посібників, збірників, рекомендацій, статей, тез, створюється та поповнюється інформаційно-ресурсний банк даних, інформаційно-аналітичне середовище, проводяться науково-методичні заходи.

Необхідність створення Науково-дослідницького центру змісту і форм курсів морально-духовного спрямування НПУ імені М. П. Драгоманова викликано потребою здійснення системних релігієзнавчих та міждисциплінарних досліджень релігійно-освітніх, релігійно-соціальних та релігійно-культурних проблем, які виникають при розробці програм та методичного забезпечення курсів морально-духовного спрямування, і впровадження результатів цих досліджень в освітній процес підготовки студентів НПУ. Створення та робота Центру через посилення дослідницької складової має стати однією зі складових отримання дослідницького статусу Університетом. Центр сприятиме входженню Університету в міжнародний науковий релігієзнавчий та педагогічний простір; забезпеченню міжнародного визнаного рівня релігієзнавчих досліджень і релігієзнавчої освіти в НПУ; підвищенню кваліфікації викладачів та вчителів суспільствознавчих дисциплін; поширенню та популяризації результатів релігієзнавчих досліджень в Україні та за її межами; покращенню рівня викладання курсів морально-духовного спрямування через розробку методичних рекомендацій та інноваційних методик навчання; зміцненню через науково-викладацьку діяльність засад свободи совісті, взаєморозуміння і взаємоповаги між прихильниками різних релігійних традицій, громадянського миру і злагоди в країні.

Дочірні категорії